Teknoloji Danışmanlığı

Teknoloji Danışmanlığı

Teknolojik gelişimin baş döndüren hızı, mevcut yatırımlarınızın verimliliğini artırırken, yeni teknolojileri de entegre etmeye zorluyor. Uluslararası standart ve metodolojiler kullanarak iş stratejilerinizi destekleyen doğru teknolojik çözümler için bakın neler yapıyoruz.

Rekabet gücü ile bilgi teknolojilerini etkin kullanma arasındaki doğrusal ilişki, iyi planlanmış, tasarlanmış, kurulmuş ve kesintisiz hizmet veren bir bilgi teknolojisi altyapısını zorunlu kılıyor. Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimiz, teknoloji bilgisi, entegrasyon deneyimi ve alan uzmanlığı ile doğru altyapılara sahip olmanızı sağlıyor.

Teknoloji Danışmanlığı hizmetimiz şu temel adımlardan oluşuyor:

• BT politikalarının analizi ve oluşturulması

• Sistem altyapı analizi ve tasarımları

• Çözüm modelinin oluşturulması

• İşletme ve bakım prosedürlerinin oluşturulması

• Maliyet analizi 

Teknoloji danışmanlığı hizmetlerimiz, müşterilerimiz ile açık iletişim, etkin koordinasyon ve yakın işbirliği ile amacına ulaşıyor. Bu kapsamda aşağıda yer alan çalışmaları müşterilerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz:

• Entegrasyona konu olacak analiz, tasarım, modelleme, planlama faaliyetleri

• Altyapı danışmanlık faaliyetleri ve projeleri (uygulama, donanım, ağ, güvenlik, bakım, işletme, datacenter vb.)

• Olağanüstü durum merkezi yapılandırma danışmanlık ve projelendirme hizmetleri

• Cloud projelerini paket olarak oluşturmak ya da ihtiyaca yönelik tasarımları müşteriye özel geliştirmek

• Farklı ürün ve teknolojilerin bir arada kullanılması ile gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleri

• İhtiyaç analizi, kapasite planlaması, proje planlarının oluşturulması ile altyapı analizleri sonrasında tasarımı gerçekleştirmek ve “High Level Design” oluşturmak
 

© 2019 DEMATEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | Tüm Hakları Saklıdır